اتاق فرار جن

تاریخ انتشار
مجموعه
Escapecoom
۸
ترس
۸
درجه سختی

اتاق فرار جن

۸
ترس
۸
درجه سختی
سناریو اتاق فرار جن: من الیسام یه دو رگه نصف ایرانی نصف امریکایی من مادر بزرگ پیری داشتم که توی یه خونه تقریبا قدیمی در یکی از محلهای نارمک زندگی میکرد همیشه یادمه مادر بزرگم تنها زندگی میکرد و بابابزرگم قبل از بزرگ شدن بابام فوت کرده بوده هر وقت میرفتم خونشون میگفت بیا پیشم بشین کارت دارم بعد شروع میکرد اروم در گوشم حرف زدن میگفت نباید بشنون بهت چی میگم.... گفتم کی نشنوه ....
تاریخ انتشار
مجموعه
Escapecoom
قیمت
130.000 تومان (هرنفر)
زمان بازی
90 دقیقه
ژانر
ترسناک
تعداد نفرات
4-8 نفر
آدرس
نارمك چهارراه تلفنخانه، به سمت میدان شقایق خیابان ثانی روبرو بازار موبایل شرق نبش فروشگاه ۷
تلفن
09358931964
لوکیشن
lightbox