روانکاو تاریکی

روانکاو تاریکی

تاریخ انتشار :
۱۳۹۸
مجموعه :
ای اسکیپ
۷
ترس
۷.۵
درجه سختی

روانکاو تاریکی

۷
ترس
۷.۵
درجه سختی
شما قرار است به ملاقات یک روانکاو برید. روانکاوی که خودش درگیر قضایای خاصی است...
تاریخ انتشار :
۱۳۹۸
مجموعه :
ای اسکیپ
زمان بازی :
۷۵ دقیقه
ژانر :
ترسناک
تعداد نفرات
۴ - ۹ نفر
آدرس
ستاری شمال – بعد از خروجی هاشمی رفسنجانی شرق – خیابان زیتون – خیابان قدس – کوچه بروجردی – پلاک 12
lightbox