اتاق فرار روانکاو تاریکی

اتاق فرار روانکاو تاریکی

تاریخ انتشار
۱۳۹۸
مجموعه
iescape
۷
ترس
۷.۵
درجه سختی

اتاق فرار روانکاو تاریکی

۷
ترس
۷.۵
درجه سختی
شما قرار است به ملاقات یک روانکاو برید. روانکاوی که خودش درگیر قضایای خاصی است...
تاریخ انتشار
۱۳۹۸
مجموعه
iescape
زمان بازی
۷۵ دقیقه
ژانر
ترسناک
تعداد نفرات
۴ - ۹ نفر
آدرس
این بازی متوقف شده است
lightbox