اتاق فرار دارک لرد

اتاق فرار دارک لرد

تاریخ انتشار
۱۴۰۰
مجموعه
Just Escape
۸
ترس
۸
درجه سختی

اتاق فرار دارک لرد

۸
ترس
۸
درجه سختی
سناریو اتاق فرار دارک لرد: بعد از نجات توماس آیزاک توسط آخرین گروه جنگــیری لـرد ادوارد آیزاک دلیل جن‌زده شدن پسرش رو، جادوگر اسکاتلندی می‌یابد. جادوگـــری که خیلی ‌ها او را با نام دارک لرد میشناسندش.لرد آیزاک با کمک ویکتور و طلسم‌های جادوگران، دارک لرد را در یکــــی از عمارت‌های خود زندانی میکنداما بعد از زندانی کـردن دارک لرد اتفاقات عجیب و سیاهی در عمارت می‌افتد. اکنون لرد ادوارد آیزاک شمارو به عمارت خودش فـــرا خوانده تا شاید شما بتوانيد پرده از اتفاقات شومی که در این عمارت می‌افتد بردارید.
تاریخ انتشار
۱۴۰۰
مجموعه
Just Escape
قیمت
110.000 تومان (هرنفر)
زمان بازی
80 دقیقه
ژانر
ترسناک , تعاملی
تعداد نفرات
4 - 10 نفر
آدرس
تهران - آیت الله کاشانی فردوس شرق رامین شمالی پلاک 45
لوکیشن
lightbox