اتاق فرار بحران

تاریخ انتشار
نا معلوم
مجموعه
Diamond Room
۸
ترس
۹
درجه سختی

اتاق فرار بحران

۸
ترس
۹
درجه سختی
اتاق فرار بحران در حال ساخت می باشد
تاریخ انتشار
نا معلوم
مجموعه
Diamond Room
زمان بازی
90 دقیقه
ژانر
ترسناک
تعداد نفرات
4 - 10 نفر
آدرس
اتاق فرار بحران در حال ساخت می باشد
lightbox