سقوط

سقوط

تاریخ انتشار :
۱۳۹۸
مجموعه :
دایموند روم
۸
هیجان
۹
درجه سختی

سقوط

۸
هیجان
۹
درجه سختی
به دنبال کشف یک راز با دریافت یک دعوت نامه راهی می‌شوید ...
تاریخ انتشار :
۱۳۹۸
مجموعه :
دایموند روم
زمان بازی :
70 دقیقه
ژانر :
هیجانی
تعداد نفرات
4 - 10 نفر
آدرس
*کرج* , گلشهر، بلوار پونه شرقی، خیابان گلستان سوم، جنب سایت مسکن مبین، ساختمان ایلیا ،درب زیرزمین
lightbox