اتاق فرار رخنه

اتاق فرار رخنه

تاریخ انتشار
۱۳۹۹ ۰۹
مجموعه
اپیک اسکیپ
۷
ترس
۷.۵
درجه سختی

اتاق فرار رخنه

۷
ترس
۷.۵
درجه سختی
خانواده لورن متوجه تسخیر جسم جولیا توسط شیطان شدند و به کلیسای مشهور بازیلیکا سنت جوزف واقع در ایالت کالیفرنیا نزد کشیش ویسنت لمبرت رفتند. مراسم جن گیری یکی پس از دیگری انجام میشد اما بی نتیجه بود تا جولیا در اثر سؤتغذیه در گذشت. پرونده جولیا به دادگاه رفت و کشیش لمبرت و پدر و مادر جولیا که در مراسم جن گیری حضور داشتند به دلیل حبس کردن و ندادن آب و غذا به او، در دادگاه محکوم شدند.حال گروه شما از طرف کلیسای بازیلیکا مامور شده است بدون اطلاع دادگاه و به صورت مخفیانه وارد خانه خانواده لورن شده و مدارکی جهت اثبات بی گناهی آنها جمع آوری کنید.
تاریخ انتشار
۱۳۹۹ ۰۹
مجموعه
اپیک اسکیپ
زمان بازی
75 دقیقه
ژانر
ترسناک
تعداد نفرات
4 - 6 نفر
آدرس
تهرانپارس - مترو تهرانپارس - خیابان اخوت شمالی (۱۲۳) - رو به روی مترو پلاک ۲
lightbox