اتاق فرار کوری

اتاق فرار کوری

تاریخ انتشار
مهر ۱۸, ۱۴۰۰
مجموعه
Arc Escape
۹.۵
ترس
۹
درجه سختی

اتاق فرار کوری

۹.۵
ترس
۹
درجه سختی
سناریو اتاق فرار کوری: در قرن بیست و یکم به دلیل ظهور ویروسی مرگبار جمعیت جهان به کمتر از 2 میلیون نفر می رسد و انسان هایی که زنده ماندند هم بینایی خود را از دست می دهند . قرن ها بعد بینایی به یک افسانه تبدیل میشود و انسان ها راه های جدیدی برای زندگی کردن و ارتباط پیدا میکنند انسان ها فکر می کنند که نابینا شدنشان برای نجات نسل بشر و جلوگیری از نابودی بشر به دست خودشان است و افراد بینا را تهدیدی برای خود می دانند و به دنبال نابودی آنها هستند . حال شما باید وارد شکنجه گاهی بشید ک اطلاعات محل زندگی بینایان دنیا در آنجا مخفی شده و اطلاعات رو پیدا و نابود کرده تا از منقرض شدن نسل بینایان جلوگیری کنید
تاریخ انتشار
مهر ۱۸, ۱۴۰۰
مجموعه
Arc Escape
قیمت
120.000 تومان (هرنفر)
زمان بازی
60 دقیقه
ژانر
ترسناک
تعداد نفرات
4 - 10 نفر
آدرس
تهران _ شهرک گلستان، میدان اتریش، بنفشه دهم، مجتمع تجاری باران
لوکیشن
lightbox