اتاق فرار رستگاری بیولوژیکی

۸.۵
ترس
۸
درجه سختی
سناریو اتاق فرار رستگاری بیولوژیکی : شما با گروه خود که از نجات یافتگان اپیدمی هستید و هرکدام تخصصی دارید به آزمایشگاه دکتر آوین‌ دعوت میشوید تا به حل این اپیدمی جهانی کمک کنید ولی خود را در حصر دکتر میبینید ! درست است شما قرار است برای رستگاری بشریت قربانی شوید تا آزمایشات دکتر روی شما تست شود و‌ خود نیز با این‌ فداکاری رستگار شوید ، حداقل این چیزیست که دکتر فکر‌ میکند ولی قطعا شما با او‌ موافق نیستید !
تاریخ انتشار
مجموعه
Boom Escape
قیمت
80.000 تومان (هرنفر)
زمان بازی
۶۰ دقیقه
ژانر
ترسناک
تعداد نفرات
۴ - 6 نفر
آدرس
میدان کاج، خیابان سعادت آباد شمالی،خیابان پنجم (نوروزی)، ساختمان شماره ۶، واحد ۲۰
لوکیشن
lightbox