اتاق فرار رستگاری بیولوژیکی

اتاق فرار رستگاری بیولوژیکی

تاریخ انتشار
۱۳۹۷
مجموعه
بوم اسکیپ
۸.۵
ترس
۸
درجه سختی

اتاق فرار رستگاری بیولوژیکی

۸.۵
ترس
۸
درجه سختی
شما با گروه خود که از نجات یافتگان اپیدمی هستید و هرکدام تخصصی دارید به آزمایشگاه دکتر آوین‌ دعوت میشوید تا به حل این اپیدمی جهانی کمک کنید ولی خود را در حصر دکتر میبینید ! درست است شما قرار است برای رستگاری بشریت قربانی شوید تا آزمایشات دکتر روی شما تست شود و‌ خود نیز با این‌ فداکاری رستگار شوید ، حداقل این چیزیست که دکتر فکر‌ میکند ولی قطعا شما با او‌ موافق نیستید !
تاریخ انتشار
۱۳۹۷
مجموعه
بوم اسکیپ
زمان بازی
۶۰ دقیقه
ژانر
ترسناک
تعداد نفرات
۴ - ۷ نفر
آدرس
میدان کاج،خیابان سعادت آباد شمالی،خیابان پنجم (نوروزی)، ساختمان شماره ۶، واحد ۲۰
lightbox
lightbox