رونمایی از وب سایت جدید مجله اتاق فرار..!

اتاق فرار بلوار معلم

در سال ۱۵۱۳ رشت درگیر ویروسی شده که باعث تبدیل انسان‌ها به موجودات گوشتخوار شده است. دکتر علی بیگی به درمان بیماری نزدیک شده ولی بیماران وارد خانه او شده‌اند. شما افسران به خانه دکتر علی بیگی اعزام می‌شوید تا او را نجات داده و برای درمان، کمک حال او شوید…

دسترسی سریع به اتاق فرارهای نزدیک به بلوار معلم

توضیحات بیشتر