رونمایی از وب سایت جدید مجله اتاق فرار..!

اتاق فرار خیابان دماوند

در داستان اتاق فرار مکموم امده است: شما مستند سازان علوم غریبه‌ای هستین که به هدف ثبت اتفاقات ملک آنتونی میرزایی قصد وارد شدن به آنجا را دارین که به صورت اتفاقی و توسط یک رابط با رغیب انتخاباتی آنتونی آشنا میشید…
بعد از ۱۰ سال خدا به اردشیر و ملوک دختر داد و از پا قدم خوب این دختر یه فیلم سینمایی تو همدان به اردشیر پیشنهاد شد. اردشیر که از سفر برگشت آل بچرو برده بود و ملوک‌ هم‌ مرده بود. اردشیر آب انبار خونشون رو پر از چاقو و شمع و زنجیر کرد تا بلکه آل و ببینه و باهاش رودررو بشه.
حسادت با زندگی آدم‌ها چه کارایی که نمیکنه… باورم نمیشه دخترک پاک و معصوم من، تبدیل به همچین موجود وحشتناکی شده باشه…! لعنت به این «محله خبیث» و آدم‌های حسودش…

دسترسی سریع به اتاق فرارهای نزدیک به خیابان دماوند

توضیحات بیشتر