اتاق فرار محله خبيث

اتاق فرار محله خبيث

تاریخ انتشار
۱۴۰۱
مجموعه
Enjoy escape
۸
ترس
۸
درجه سختی

اتاق فرار محله خبيث

۸
ترس
۸
درجه سختی
سناریو اتاق فرار محله خبيث: حسادت با زندگی آدم ها چه كارايى که نمیکنه.... باورم نمیشه دخترک پاک و معصوم من ، تبدیل به همچین موجود وحشتناکی شده باشه...! لعنت به این "محله خبیث" و آدم های حسودش... تنها امید من به شماست ، زودتر خودتون رو به پهلوون محل برسونید.
تاریخ انتشار
۱۴۰۱
مجموعه
Enjoy escape
قیمت
120.000 تومان (هرنفر)
زمان بازی
100 دقیقه
ژانر
ترسناک , تئاتر تعاملی
تعداد نفرات
4 تا 8 نفر
آدرس
تهران نو ، ميدان امامت ، خيابان جديدى ، چهاراه مسعود سعد
تلفن
لوکیشن
lightbox