اتاق فرار شهید بهشتی

در داستان اتاق فرار روی گورها آمده است: میدونی چقدر وحشتناکه وقتی یه جنازه سعی میکنه تنهایی از قبر بیرون بیاد! خیلی زجر آوره انگشتای دستم دوباره سرده، خیلی سرد…

دسترسی سریع به اتاق فرارهای نزدیک به شهید بهشتی

توضیحات بیشتر