اتاق فرار ضحاک

اتاق فرار ضحاک

تاریخ انتشار
۱۴۰۰
مجموعه
Puzzle Room
۸
ترس
۸
درجه سختی

اتاق فرار ضحاک

۸
ترس
۸
درجه سختی
سناریو اتاق فرار ضحاک: داستان آن از شاهنامه اقتباس گرفته شده و در آن از شخصیت های اساطیر ایرانی استفاده شده است.
تاریخ انتشار
۱۴۰۰
مجموعه
Puzzle Room
قیمت
110.000 تومان (هرنفر)
زمان بازی
90 دقیقه
ژانر
ترسناک
تعداد نفرات
4 تا 10 نفر
آدرس
**کرج** بهشتی بین دهقان ویلای اول و دوم ، رو به روی فروشگاه امیران ، طبقه ی دوم روکش 110
لوکیشن
lightbox