تیزر اتاق فرار نفوذ

تیزر اتاق فرار نفوذ از مجموعه اسکیپ رومیست

۸
هیجان
۱۰
درجه سختی
شما و گروهتان از طرف سازمان اطلاعات مامور می‌شوید تا به ساختمان امنیتی «فراموشخانه» نفوذ کنید. شما در‌ این ماموریت یک هدف اصلی و یک هدف جانبی دارید. هدف اصلی، مطلع شدن از سرنوشت جاسوس اطلاعات و همچنین به دست آوردن نام رئیس بزرگ انجمن فراموشخانه در ایران است. هدف جانبی، کشف و جمع‌آوری هر چه بیشتر اسامی، اسناد و مدارک اعضای انجمن فراموشخانه برای محکوم کردن این گروه است.
تاریخ انتشار :
اردیبهشت ۱۵, ۱۴۰۰
مجموعه :
اسکیپ رومیست
زمان بازی :
۷۵ دقیقه
ژانر :
ترسناک , سیاسی
تعداد نفرات
۴ - ۱۰ نفر
آدرس
تهرانپارس، خیابان جعفربای (۱۳۰) ، بین ملکی (۱۰۹) و علیپور (۱۱۱) ، پلاک ۱۰۰
lightbox