اتاق فرار خانه آدام توروگود

۸
ترس
۸
درجه سختی
سناریو اتاق فرار خانه آدام توروگود: در سال 1720 آدام توروگود تاجر و کشاورز تنباکو، این خانه را در ایالت ویرجینیای آمریکا ساخت. به گفته روستاییان در این خانه مرموز و وحشتناک ارواحی سرگردان زندگی می کنند. گویا ارواح به دنبال چیزی از یک اتاق به اتاق دیگر می روند. می توان تصور کرد شاید گمشده ای دارند. این که در این خانه چه اتفاقی افتاده حقیقتاً مشخص نیست. حال شما برای پی بردن به این راز به صورت مخفیانه وارد این خانه می شوید و
تاریخ انتشار
مجموعه
mystery room
زمان بازی
120 دقیقه
ژانر
ترسناک
تعداد نفرات
4 تا 8 نفر
آدرس
نیرو هوایی، مسیل منوچهری، کوچه ابراهیمی جعفری(۸/۳۸)
لوکیشن
lightbox