اتاق فرار جیغ

اتاق فرار جیغ

تاریخ انتشار
مجموعه
Diamond Room
۷
ترس
۸
درجه سختی

اتاق فرار جیغ

۷
ترس
۸
درجه سختی
سناربو اتاق فرار جیغ: هر شب تمامی کابوس ها به حقیقت بدل میشود و عرق سردی از خود به جا میگذارند ،حضور اهریمن در هر تاریکی حس میشود نزدیک تر از تصور حتی صدای نفس هایش به گوش میرسد. سکوت در جیغ گم میشود جیغ های ممتد ناشی از زجری بی پایان. اینجا قلمرو شیطان است جایی که درخت هایش در هم تنیده اند تا رازی را در خود مدفون کنند جنگلی که از درد جیغ میکشد.
تاریخ انتشار
مجموعه
Diamond Room
زمان بازی
75 دقیقه
ژانر
ترسناک
تعداد نفرات
4 - 6 نفر
آدرس
این بازی متوقف شده است
lightbox