آدر (آتش)

آدر (آتش)

تاریخ انتشار :
۱۳۹۸
مجموعه :
دایموند روم
۷
ترس
۸
درجه سختی

آدر (آتش)

۷
ترس
۸
درجه سختی
آتش ...مظهر پاکی و قدرت ...جایی برای پرستش خدای یکتا...به راستی چه‌چیز در جهان قدرتمندتر از آتش وجود دارد؟ عنصری سوزان که حتی اهریمن هم نمی‌تواند بر آن غلبه کندچرا که هرچه شیطان تلاش می‌کند؛ نفس های آتش به شماره می‌افتد اما همیشه نیرویی الهی آن را احیا می‌کنداکنون لحظه‌ی تقابل خیر و شر در قلب تاریکی است ...
تاریخ انتشار :
۱۳۹۸
مجموعه :
دایموند روم
زمان بازی :
70 دقیقه
ژانر :
ترسناک
تعداد نفرات
4 - 8 نفر
آدرس
**کرج ** شاهین ویلا، خیابان قلم، نبش کوچه بیست و یکم غربی، پلاک صفر، واحد زیرزمین
lightbox