رونمایی از وب سایت جدید مجله اتاق فرار..!

اتاق فرار شاهین ویلا

کاش هیچ‌وقت اون دختربچه‌ی یتیم رو به خونه‌م نمی‌آوردم… .
سال 1880 آمریکا تگزاس متیو دالتن کلانتر شهر تگزاس از شما جایزه بگیر های قهار دعوت کرده تا به تگزاس بیاید باید قاتل خطرناک این شهر رو دستگیر کنید…
در داستان اتاق فرار پیانیست آمده است: برای یادگیری پیانو بهترین آموزشگاه شهر و انتخاب میکنید…اما…
بعد از یک سفر طولانی از ایران به توکیو [پایتخت ژاپن] ، تصمیم میگیرید خانه ای را برای چند روز اجاره کنید. بعد از ساعتی استراحت در خانه،اتفاقی درخواست کمکی از شما می شود.ناخواسته از اسرار یک خانواده با خبر می شوید.
شما برای گردشگری وارد روستای ریگ جن شدید. ولی هیچ چیز اونطوری که شما فکر می‌کنید نیست. بله اینجا مثلث برمودای خاورمیانه است. جایی که خالی از هر مرجود زنده است …
من آخناتون نامه‌ای برای شما نوادگان فرستاده‌ام تا بتوانید معبد من را پیدا کنید. من در معبدم برای شما میراثی را که طی سالیان حکومتم به دست آورده‌ام را مخفی نموده‌ام تا در چنگ دشمنانم همچون آمیت قرار نگیرد. حلقه‌ای برای شما به یادگار گذاشته‌ام تا بتوانید نگهبان را زیر بار ببرید. به مجسمه‌ها دست نزید. ممکن است تله باشد. هرچه زودتر به اینجا بیایید. آنوبیس منتظر شما است.
برای جرمی که مرتکب شدید از شهر فرار کردید تا آب‌ها از آسیاب بیافتد به ناچار به آبادی واحه پناه بردید. .
در داستان اتاق فرار نفوذ شیطان آمده است: قطره های خون در پایین پنجره کلیسا مردی را به سمت خود کشاند... خبر خودکشی دیوانه وار راهبه به واتیکان می رسد و گروهی عازم آن کلیسا میشوند تا به دنبال کشف راز مشکوک راهبه بگردند اما کار از کار گذشته بود و آنجا به قلعه تاریک شیطان تبدیل شده بود...سودای مرگ از خوابگاه های کلیسا تا قبرستان بیرون آن شنیده میشد...
هیچکدوممون نفهمیدیم دلیل اصرارهای صمد برای نرفتن ما به اون روستا چی بود … برای کشف پاسخ این سوال به سمت روستا راه افتادیم و این تازه آغاز ماجراجویی ما بود …

دسترسی سریع به اتاق فرارهای نزدیک به شاهین ویلا

توضیحات بیشتر