اتاق فرار خاک و خون

تاریخ انتشار
مجموعه
King world
۹
ترس
۸
درجه سختی

اتاق فرار خاک و خون

۹
ترس
۸
درجه سختی
سناریو اتاق فرار خاک و خون: خاطرات دکتر کرم امینی که دراین روستا به خاک و خون کشیده شد
تاریخ انتشار
مجموعه
King world
زمان بازی
90 دقیقه
ژانر
ترسناک , تعاملی
تعداد نفرات
4 تا 15 نفر
آدرس
**کرج** چهارراه پونه شرقی بغل عطاری تن و روان
لوکیشن
lightbox