اتاق فرار آماندا

تاریخ انتشار
نا معلوم
مجموعه
مخمصه
--
نمره داده نشده
--
درجه سختی

اتاق فرار آماندا

--
نمره داده نشده
--
درجه سختی
هنوز به صورت رسمی سناریو اتاق فرار آماندا اعلام نشده است.
تاریخ انتشار
نا معلوم
مجموعه
مخمصه
قیمت
<p> هزینه آموزش طراحی سایت <del> 15000 تومان </del> </p>
زمان بازی
60 دقیقه
ژانر
ترسناک
تعداد نفرات
4 - 6 نفر
آدرس
**کرج** گوهردشت
lightbox