رونمایی از وب سایت جدید مجله اتاق فرار..!
اسکیپ روم Scylla

Scylla Escape

اتاق فرار سیلا اسکیپ

اشتراک گذاری:

معرفی مجموعه Scylla Escape

1 بازی فعال

سیلا اسکیپ یک مجموعه اتاق فرار واقع در خمینی شهر اصفهان است. این مجموعه در سال 1402 تاسیس شد.

تماس با مجموعه

09134566242

اتاق فرارهای درحال اجرا
اتاق فرارهای غیرفعال
هیچ اتاق فراری یافت نشد