رونمایی از وب سایت جدید مجله اتاق فرار..!
اتاق فرار رستل روم

Ratsel Room

اتاق فرار رتسل روم

اشتراک گذاری:

معرفی مجموعه Ratsel Room

2 بازی فعال

مجموعه اتاق فرارهای رتسل روم Ratsel Room در تابستان ماه سال ۱۳۹۸ شروع به فعالیت خود کردند.اولین بازی مجموعه رتسل روم اتاق فرار تبرئه بود که به مدت ۳ سال فعالیت خود را ادامه داد.
رفته به رفته مجموعه رتسل روم شروع به گسترش شعب کرد و در سال ۱۴۰۰ دو شعبه دیگر به کارنامه خود افزود.
شعبه دوم اتاق فرار شیطان صدا ندارد، شعبه سوم اتاق فرار خانه پدری بود که هر دو در تابستان سال ۱۴۰۰ به مجموعه رتسل روم افزوده شد.
سال ۱۴۰۱ هم مجموعه رتسل روم یک اتاق فرار دیگری رو نمایی کرد به نامه امانتدار شیطان.
مجموعه اتاق قرارهای رتسل روم هرساله در حال تلاش برای پیشرفت در ایجاد سرگرمی‌های متنوع و متناسب با سلیقه شما می‌باشد، و همواره در حال تلاش برای بدست آوردن رضایت شما عزیزان خواهیم بود.

تماس با مجموعه

0۹۲۱۲۶۳۷۵۱۵