رونمایی از وب سایت جدید مجله اتاق فرار..!
مجموعه اتاق فرار دویل اسکیپ

Devil Escape

اتاق فرار دویل اسکیپ

اشتراک گذاری:

معرفی مجموعه Devil Escape

2 بازی فعال

مجموعه دویل اسکیپ (DEVIL ESCAPE) در آذر 1400 با بازی آزمایشگاه 13 که بعدا به آزمایش هانس تغییر کرد ، شروع به کار کرد و پس از استقبال از آن، در تابستان 1401 اتاق فرار دوم خود را ، با نام جادوگر اجرا کرد.
جدیدترین بازی ساخته شده این مجموعه ویزارد (Wizard) می باشد که در بهمن 1401 افتتاح شده است.

تماس با مجموعه

09215167701