تیزر اتاق فرار شایعه – مجموعه ارک اسکیپ

۹.۵
ترسناک
۹
درجه سختی
سناریو اتاق فرار شایعه: محترم و اسماعیل مطابق یک سنت خانوادگی از کودکی برای یکدیگر در نظر گرفته می‌شوند و در سال ۱۳۴۱ با یک دیگر ازدواج می‌کنند پس از یک سال شایعه زلزله ای بر سر زبان ها می‌افتد و شهر تخلیه می‌شود . روزی محترم در راه بازگشت به خانه میان خیال و واقعیت داخل کوچه شبحی را میبیند و دقایقی بعد در چند متری خود در حیاط با شبح روبرو میشود ک با صدایی وحشتناک ب سوی او میآید انچنان هراس وجودش را فرا میگیرد ک در ابتدا یارای حرکت ندارد و بعد …
تاریخ انتشار
۱۰/۰۴/۱۴۰۰
مجموعه
Arc Escape
قیمت
100.000 تومان (هرنفر)
زمان بازی
100 دقیقه
ژانر
ترسناک , تعاملی
تعداد نفرات
4 - 12 نفر
آدرس
**کرج** هفت تیر بعد از کارخانه قند نبش کوچه زجاجی کهن ، جنب لوازم پزشکی کیوان
تلفن
۰۹۱۲۰۸۰۸۷۱۸
لوکیشن
lightbox