اتاق فرار چهارراه هفت تیر

در داستان اتاق فرار مادیان امده است: “انسان ها به مرور تبدیل به محصولی از طبیعت میشن ”

دسترسی سریع به اتاق فرارهای نزدیک به چهارراه هفت تیر

توضیحات بیشتر