رونمایی از وب سایت جدید مجله اتاق فرار..!

اتاق فرار چهارراه تختی

طمع قدرت و شهرت. چیزی که ما رو تا مرز جنون برد. من از این طمع دست نکشیدم… غرق شدن در دل تاریکی، سیاهی، سقوط من نباید توی این مخمصه میفتادم…. ! چیزی جز ترس انتظارم را نمی‌کشد.

دسترسی سریع به اتاق فرارهای نزدیک به چهارراه تختی

توضیحات بیشتر