اتاق فرار مهرآباد جنوبی

تا ۱۰۰ دقیقه دیگر سوئیت الوند برای همیشه پلمپ و به دلیل نبود مدارک کافی پرونده مفقودی دریا برای همیشه بسته خواهد شد. مهدی برای انتقام دوباره سوئیت را اجاره کرده. راستی، یک دقیقه مشغول خواندن این متن شدیم و فقط ۹۹ دقیقه دیگر باقی مانده… برای انسانیت اقدام کنید.

دسترسی سریع به اتاق فرارهای نزدیک به مهرآباد جنوبی

توضیحات بیشتر