رونمایی از وب سایت جدید مجله اتاق فرار..!

اتاق فرار اراک، خیابان سبحانی

بعد از اینکه تو این خونه چند تا قتل فجیع رخ داد و پلیس فقط تونست که یک جنازه توی این خونه پیدا کنه، پلیس یاور رو آزاد کرد. یاور مظنون اصلی این پروندس. چند ماه بعد از اون قتل‌ها توسط یاور، خود یاورم مرده توی خونه پیدا شد. شما به همراه گروهتون وارد این خونه شده و باید پرده از این راز بردارین.

دسترسی سریع به اتاق فرارهای نزدیک به اراک، خیابان سبحانی

توضیحات بیشتر