رونمایی از وب سایت جدید مجله اتاق فرار..!

اتاق فرار سیمون بولوار

جنایت‌های شدیدی در شرکت SBG در حال رخ دادنه. شما مخفیانه وارد شرکت میشین تا اطلاعات لازم برای اثبات این جنایات رو بدست بیارید اما به دست آوردن این مدارک کار راحتی نیست و میتونه به قیمت از دست دادن جونتون تموم بشه، چون توماس تنها نیست و یک جاسوس بین شماست.
داستان‌ها آسیب می‌زنن؛ داستان‌ها درمان می‌کنن! فقط باید به اندازه کافی تکرارشون کنی…

دسترسی سریع به اتاق فرارهای نزدیک به سیمون بولوار

توضیحات بیشتر