رونمایی از وب سایت جدید مجله اتاق فرار..!

اتاق فرار شهر ری

اللّهُ أَکْبَرُ، اللّهُ أَکْبَرُ. احمد صدای اذان داره میاد. این محله خیلی بزرگه چرا تموم نمیشه… دیگه بستمه دلم میخواد از اینجا زودتر برم بیرون. بیا سارا یه نفر انگار اینجاست… حَیَّ عَلَی الصَّلاهِ، حَیَّ عَلَی الصَّلاهِ

دسترسی سریع به اتاق فرارهای نزدیک به شهر ری

توضیحات بیشتر