رونمایی از وب سایت جدید مجله اتاق فرار..!

اتاق فرار شهرک غرب مشهد

مرد رمالی به نام کاووس در خانه قدیمی و اجدادی‌اش از طریق طلسم‌نویسی روزگار میگذراند. زندگی کاووس و همسرش خاتون بعد از مرگ نوزادشان دچار تغییرات ترسناکی شد. مردم روستا از آن زمان دیگر خاتون را ندیدند. آیا شما حاضرید برای کشف سرنوشت خاتون به آن مکان که الان متروکه‌ای مخوف شده بروید؟

دسترسی سریع به اتاق فرارهای نزدیک به شهرک غرب مشهد

توضیحات بیشتر