رونمایی از وب سایت جدید مجله اتاق فرار..!

اتاق فرار خیابان شهید صدوقی قم

تصمیم گرفتم برای اثبات خودم دست به آزمایشاتی بر روی انسان‌ها بزنم و بهترین گزینه برای انجام آزمایشات انسانی مردم شهر بودن پس شروع به جمع اوری نمونه ازمایشی از سطح شهر کردم…
راه نجاتم فقط توی ژاپنه. ادرس اینجایی که بهم دادن از خود توکیو دورتره. وسط جنگل. چی! جنگل خودکشی؟ من دنبال نجاتم. پس چرا از هرکسی میخوام منو راهنمایی بکنه می‌ترسه و فرار می‌کنه. مهم نیست من میتونم نجات پیدا کنم از این جنگل…

دسترسی سریع به اتاق فرارهای نزدیک به خیابان شهید صدوقی قم

توضیحات بیشتر