رونمایی از وب سایت جدید مجله اتاق فرار..!

اتاق فرار خیابان راه آهن کرج

کاپیتان پرایس برای انتقام مکتاویش نیاز به پشتیبانی داره. اتفاقاتی که داره تو کلیسا می‌افته ترسناک و غیرقابل باورتر از چیزیه که به عقل هرکسی برسه. هرچه سریعتر خودتون رو به موقعیت برسونید و برای زنده موندن بجنگید. یک جنگ واقعی!

دسترسی سریع به اتاق فرارهای نزدیک به خیابان راه آهن کرج

توضیحات بیشتر