رونمایی از وب سایت جدید مجله اتاق فرار..!

اتاق فرار خیابان راه آهن کرج

اتاق فرار کال آف دیوتی

کاپیتان پرایس برای انتقام مکتاویش نیاز به پشتیبانی داره. اتفاقاتی که داره تو کلیسا می‌افته ترسناک و غیرقابل باورتر از چیزیه که به عقل هرکسی برسه. هرچه سریعتر خودتون رو به موقعیت برسونید و برای زنده موندن بجنگید. یک جنگ واقعی!

دسترسی سریع به اتاق فرارهای نزدیک به خیابان راه آهن کرج

توضیحات بیشتر