رونمایی از وب سایت جدید مجله اتاق فرار..!

اتاق فرار نظرآباد

دلاک حمام به صورت ناگهانی و عجیب ناپدید می‌شود. از آن پس هرکس وارد حمام شده به صورت دیوانه‌وار بیرون آمده و با هیچکس صحبت نکرده است. به کمک شما احتیاج دارد تا بتواند ارواح و اجنه را شکست دهد تا ساختمان حمام را پاکسازی و آزاد کند.

دسترسی سریع به اتاق فرارهای نزدیک به نظرآباد

توضیحات بیشتر