رونمایی از وب سایت جدید مجله اتاق فرار..!

اتاق فرار خیابان مطهری

جنون و بیماری روانی، یکی از اعضای خانواده‌ام امانم را بریده. هیچ روانشناسی قادر به تشخیص بیماری و درمان او نشده است. به همین منظور از شما به همراه تیم روانپزشکیتان درخواست میکنم به منزل ما آمده و پس از تشخیص بیماری، او را درمان کنید.

دسترسی سریع به اتاق فرارهای نزدیک به خیابان مطهری

توضیحات بیشتر