رونمایی از وب سایت جدید مجله اتاق فرار..!

اتاق فرار محمد شهر

همه چیز از اون ازدواج لعنتی شروع شد… من نمی‌خواستم این اتفاق بیوفته من نباید اون خواب و می‌دیدم همه چیز عوض شده بود. حتی رویا…

دسترسی سریع به اتاق فرارهای نزدیک به محمد شهر

توضیحات بیشتر