رونمایی از وب سایت جدید مجله اتاق فرار..!

اتاق فرار محمد شهر

اتاق فرار انتقام رویا

همه چیز از اون ازدواج لعنتی شروع شد… من نمی‌خواستم این اتفاق بیوفته من نباید اون خواب و می‌دیدم همه چیز عوض شده بود. حتی رویا…

دسترسی سریع به اتاق فرارهای نزدیک به محمد شهر

توضیحات بیشتر