اتاق فرار جاده ملارد

این پیام اهالی روستاست که به دست ما رسیده: (تقریبا ۵۳ سال از اون اتفاق گذشته صداهای خوفناک و عجیبی تو نیمه شب از اون خونه‌ی متروکه به گوش میرسه… اما کسی جرات ورود به اونجارو نداره!) …

دسترسی سریع به اتاق فرارهای نزدیک به جاده ملارد

توضیحات بیشتر