رونمایی از وب سایت جدید مجله اتاق فرار..!

اتاق فرار کوهسار

اتاق فرار لیندا ۲

پس از گذشت ۲۰ سال از آن شب پراسترس و ترسناک لیندا در تسخیر نیروهای شیطانی به خانه برگشت و خودش‌رو برای اینکه به شما آسیبی نرسد به دست شیطان داد. حالا در سال ۲۰۰۱ نامه‌ای به دست شما رسیده، این نامه هیچ نام مشخصی نداره جز یک آدرس که شما اون‌رو خوب بلدید … داخل نامه فقط یک جمله نوشته شده: «به خانه لیندا برگردید یک نفر به کمک شما احتیاج داره و منتظر شماست»

دسترسی سریع به اتاق فرارهای نزدیک به کوهسار

توضیحات بیشتر