رونمایی از وب سایت جدید مجله اتاق فرار..!

اتاق فرار میدان توحید

اتاق فرار گاهوک

برای سفر به یک محدوده روستایی به یک اقامتگاه بومگردی مراجعه می‌کنید اما شما در زمان نامناسب، در مکان نامناسب قرار دارید ...

دسترسی سریع به اتاق فرارهای نزدیک به میدان توحید

توضیحات بیشتر