رونمایی از وب سایت جدید مجله اتاق فرار..!

اتاق فرار چهارراه ایرانحودرو

اتاق فرار مترو ۲۰:۴۰

در این بازی قرار است گروهی وارد مترو گرین پارک شده و بعد از پیدا کردن سارا شخص اصلی داستان، با کمک او مترو را منفجر کنند

اتاق فرار حلقه ارواح

در مدت ۱۰سال گروهی مشغول به تدریس عرفان حلقه و دستیابی به روابط فرازمینی‌ها و اجنه را فراهم می‌کردند. بعد از مدت ۱۰سال این خانه در مزایده قرار گرفته و شما این خانه را به پایین‌ترین قیمت می‌خرید…

دسترسی سریع به اتاق فرارهای نزدیک به چهارراه ایرانحودرو

توضیحات بیشتر