رونمایی از وب سایت جدید مجله اتاق فرار..!

اتاق فرار مشهد، هاشمیه

در محیط سینما می‌نشینید و در حال تماشای فیلم اکتورها هم داخل فضا هستند تا هیجان فیلم دیدن شما رو چند برابر کنند.
در بازی LOST IN THE DARK شما یک بازی کامپیوتری را در واقعیت تجربه خواهید کرد. یکی از ویژگی‌های این بازی تاثیر شما در روند و اتفاقات بازی است؛ هر تعامل و تصمیمی می‌تواند مسیر متفاوتی را برای شما باز کند و به پایان متفاوتی منجر گردد.

دسترسی سریع به اتاق فرارهای نزدیک به مشهد، هاشمیه

توضیحات بیشتر