اتاق فرار حکیمیه

الان دارم با کسی حرف میزنم که درون بدن این دختره. صدامو میشنوی؟ تو کی هستی؟ جوابمو بده… من…. . شیطانم….

دسترسی سریع به اتاق فرارهای نزدیک به حکیمیه

توضیحات بیشتر