رونمایی از وب سایت جدید مجله اتاق فرار..!

اتاق فرار سه راه حکیم نظامی

اتاق فرار فتنه عفریت

شما برای حل مشکل بزرگی که در زندگیتان رخ داده تصمیم می‌گیرید به روستای دورافتاده‌ای که در آن دعانویسی پرآوازه زندگی می‌کند بروید. یادتان باشد! نحوه رفتار شما با اهالی روستا بسیار سرنوشت‌ساز است. اگر اشتباه کنید نه تنها ممکن است همه قربانی تصمیم شما شوند، بلکه دیگر راه خروجی از روستا ندارید.

دسترسی سریع به اتاق فرارهای نزدیک به سه راه حکیم نظامی

توضیحات بیشتر