اتاق فرار فولادشهر

من دیانم، مردی پول‌دار و پول‌پرست. دخترم رابعه عاشق پسری آهنگر شد. پسر وضع مالی خوبی نداشت و من مخالف این وصلت بودم. تصمیم گرفتم پیش یک دعانویس بروم و برای دخترم طلسمی مهیا کنم تا عشق پسر از بین برود. اما آن‌چه می‌خواستم نشد و دخترم دیوانه شد. این طلسم پابرجا و ابدی است. کسی هست کمک کند؟

دسترسی سریع به اتاق فرارهای نزدیک به فولادشهر

توضیحات بیشتر