رونمایی از وب سایت جدید مجله اتاق فرار..!

اتاق فرار خیابان فاطمی

یک تیم حرفه‌ای از بهترین سارقین سابقه دار قصد دارند که به جهت کمک کردن به رئیس خود که محبوس در زندان أست، وارد یک خزانه امنیتی بشوند تا مداراک مهمی را سرقت کنند.

دسترسی سریع به اتاق فرارهای نزدیک به خیابان فاطمی

توضیحات بیشتر