رونمایی از وب سایت جدید مجله اتاق فرار..!

اتاق فرار خیابان دامپزشکی

اهریمنی سپید در کشور مازندران، طلسمی وحشتناک ایجاد کرده است و تمام یاران را اسیر و نابینا کرده است. برای رهایی باید پا به راهی گذاشت پر از وحشت که اجنه مانع رسیدن هستند، راهی که گرچه که کوتاه‌ترین راه هاست هر قدمش موجب مرگ و فناست.

دسترسی سریع به اتاق فرارهای نزدیک به خیابان دامپزشکی

توضیحات بیشتر