رونمایی از وب سایت جدید مجله اتاق فرار..!

اتاق فرار بومهن

طبق گزارش دکتر نوبخت به سازمان بهزیستی کل محلولی که درست کرده بود به دست بهزیستی تهرانی در شهرستان پردیس شهر بومهن رسیده. مرکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست که از سال ۱۳۸۳ تعطیل اعلام شده. به گفته دکتر نوبخت آن محلول آدم سالم را دیوانه و آدم دیوانه را سالم می‌کند. از شما درکلانتری ۱۱ پردیس خواهش مندیم به طور نامحسوس وارد آن مرکز نگهداری شده و برای ستاد بهزیستی کل شرح موضوع کنید

دسترسی سریع به اتاق فرارهای نزدیک به بومهن

توضیحات بیشتر