اتاق فرار بلوار شهید بهشتی کرمانشاه

شما تعدادی زندانی هستید که با ماشین زندان در حال انتقال به دادگاه می‌باشید. اما در مسیر ماشین از مسیر خارج می‌شود. یکی از پلیس‌ها زنده مانده شما را در یک مخروبه عجیب زندانی میکند و به دنبال نیرو کمکی میرود. شما و تیمتان فرصت دارید در این زمان فرار کنید ولی برای فرار باید از جنگلی عبور کنید که …
در بوداپست ۷ ماهه که از بیماری می‌گذره. مردم برای به دست اوردن آذوقه هر کاری می‌کنن. کشیش کلیسای ماتیاس برای هرکسی که به گناهانش اعتراف کند آذوقه فراهم میکند. شما که از اهالی این شهر هستید تصمیم میگیرید وارد کلیسا شوید ...

دسترسی سریع به اتاق فرارهای نزدیک به بلوار شهید بهشتی کرمانشاه

توضیحات بیشتر