رونمایی از وب سایت جدید مجله اتاق فرار..!

اتاق فرار بلوار باغستان

فردا راس ساعت ۸ صبح قراره به سمت سیگنال «نامیرا» بریم. تنها سیگنال ناشناخته از نیمه نابود شده زمین که خوشبختانه تا امروز قطع نشده. امیدواریم حداقل بتونیم آدم‌های زنده پیدا کنیم…

دسترسی سریع به اتاق فرارهای نزدیک به بلوار باغستان

توضیحات بیشتر