رونمایی از وب سایت جدید مجله اتاق فرار..!

اتاق فرار ورزشگاه آزادی

اتاق فرار آنوبیس

ژان لوپه بیش از آنکه یک باستان‌شناس باشد؛ پیر مردی بود که در بازار عتیقه فروشی‌های قاهره به هر سوراخ سنبه‌ای سرک می‌کشید. گویا می‌خواهد ناکامی‌هایش در باستان‌شناسی را در میان اجناس عتیقه فروشی‌ها بیابد. تا اینکه به طور اتفاقی نسخه‌ی خطی به دستش می‌رسد که جایگاه معبد آنوبیس را به طور دقیق نشان داده، معبد خدای مرگ؛ آنوبیس.

اتاق فرار حبس

یک تیم خبرنگاری از سرقتی در مقبره تاریخی با خبر می‌شوند و برای تهیه عکس و افشای آن وارد آن‌جا می‌شوند. اما سارقان دست پیش را گرفته و …

دسترسی سریع به اتاق فرارهای نزدیک به ورزشگاه آزادی

توضیحات بیشتر